Maturita za nami

Maturita za nami

 

V dňoch 22. – 25. mája 2023 na Gymnáziu Pavla Horova prebiehali ústne maturitné skúšky. V škole pracovalo 21 komisií a maturovalo 159 maturantov.

Fotogaléria z otvorenia ÚFIČ MS 023

Gymnázium Pavla Horova prekročili dňom 25. mája 2023 hranicu 15 000 absolventov. Boli to štyri náročné dni, plné stresu, psychického vypätia pre maturantov i rodičov , ale predovšetkým radosti a úspechov. Počuli sme 642 odpovedí, a 159 maturantov úspešne vykonalo ústnu formu maturitnej skúšky.

Ďakujeme našim maturantom za radosť z dobre vykonanej práce. Vyčarili ste našim učiteľom úsmev na tvári . Skúšajúcim ďakujeme za skvelú prípravu maturantov, za ich profesionálny prístup, porozumenie a ľudskosť, predsedom maturitných komisií za vytvorenie príjemnej a podporujúcej atmosféry, predsedníčke školskej maturitnej komisie S. Kocúrekovej a pani zástupkyni R. Gaľovej ďakujeme za koordináciu a kooperáciu pri maturitách.

Milí maturanti, sme na vás hrdí! K úspešnému ukončeniu gymnaziálneho štúdia Vám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri dosahovaní Vašich ďalších životných mét.

A nezabudnite …. GENS UNA SUMUS! Spomínajte na nás s láskou.