Aj týchto velikánov sme dali svetu…

Aj týchto velikánov sme dali svetu…

Isté čínske príslovie hovorí: „Ak chceš poliať kvety, polievaj korene. Ak chceš poučiť človeka, hovor k jeho srdcu…“

V danom duchu sa niesla i pondelková diskusia (5. júna 2023) žiakov tretieho ročníka Gymnázia Pavla Horova s JUDr. Mariánom Gešperom – predsedom Matice slovenskej, ktorý vyzdvihol nielen aktivity a životné pôsobenie, ale najmä silnú personálnu charizmu, úlohu symboliky a cyrilo-metodskej tradície v živote nášho absolventa Mons. Františka Jozefa Fugu – tretieho predsedu Zahraničnej Matice slovenskej a ideového spoluautora súčasnej slovenskej vlajky.

Dôkazom interaktívneho charakteru tejto vzdelávacej aktivity bolo nielen to, že viacerí aktívni diskutujúci boli odmenení knižnou publikáciou, ale – a v to dúfame – sa nám opätovne darí dávať tým, na ktorých nám najviac záleží, krídla, aby lietali, korene, aby sa vracali a dôvody, aby zostávali.

Mgr. Matej Starják, PhD.