Preventívno-osvetový program „Šialený? No a!“

Preventívno-osvetový program „Šialený? No a!“

Na našej škole nezaháľame ani v oblasti podpory duševného zdravia, preto sme veľmi radi, že naši študenti mohli dňa 20. októbra 2023 v spolupráci so Združením pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. absolvovať interaktívny preventívno-zážitkový program „Šialený? No a!“

Tento program je realizovaný formou tzv. školských dní a je zameraný na prevenciu a podporu duševného zdravia mladých ľudí cestou otvoreného dialógu a skupinových aktivít. Na našej škole sa programu zúčastnili študenti dvoch tried 3. ročníka. Študenti sa nielenže mohli dozvedieť, aké psychické choroby poznáme, aké sú ich symptómy, liečba ale tiež popremýšľať nad tým, čo nás robí šťastnými, kedy a prečo sa môžeme dostať do psychickej krízy, ako a kde nájsť pomoc, keď sa ocitneme v náročnej životnej situácii. Študenti okrem praktických vedomostí získali aj možnosť diskutovať s odborníkmi o tom, s ktorými ochoreniami sa v centre najčastejšie stretávajú, s akými problémami za nimi ľudia prichádzajú či ako s klientami v centre pracujú. Počas stretnutia s „osobnými expertmi“, teda ľudia, ktorí majú osobnú skúsenosť s duševnou chorobou si mohli ďalej uvedomiť, že psychické ťažkosti možno vnímať i ako príležitosť, cestu k seba pochopeniu či dokonca k seba rozvoju. Osobné stretnutie s ľuďmi s duševnou chorobou im ďalej pomohlo uvedomiť si, že tak ľudia v našom okolí rovnako ako aj my, sa môžeme ľahko dostať do krízy či psychickej nepohody, preto netreba takýchto ľudí odsudzovať, mať voči nim predsudky či sa ich dokonca báť.

 

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička)