Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“ a tiež „Ticho deti pred násilím neochráni!“,

to sú hlavné myšlienky v poradí už 10. ročníka aktivity s názvom „Bubnovačka – aby bolo deti lepšie počuť!“, ktorá sa už každoročne koná v novembri pod záštitou prezidentov Slovenskej republiky a Českej republiky. Cieľom tohto podujatia je nielen upozorniť verejnosť na dôležitosť ochrany detí pred násilím, ale tiež prispieť k vnímaniu dôležitosti včasnej prevencie voči tomuto sociálne patologickému javu vyskytujúcemu sa v našej spoločnosti. Nakoľko s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“, ale práve naopak, budeme o ňom otvorene hovoriť. Práve preto sa aj tento školský rok zapojili naši študenti do spoločnej „Bubnovačky 2023 – aby deti bolo lepšie počuť!“