Gymnaziálny päťboj 2023

Gymnaziálny päťboj 2023

V rámci Týždňa vedy a techniky sa dňa 15. novembra 2023 na našej škole uskutočnila súťaž Gymnaziálny päťboj pre žiakov gymnázií Zemplínskeho regiónu. Pozvanie do súťaže tohto roku prijalo sedem gymnázií Zemplínskeho regiónu (Gymnázium Snina, Gymnázium Veľké Kapušany, Gymnázium Trebišov, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium Sobrance, Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova Michalovce).

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou.

Výsledky:

1 .miesto      Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné

2. miesto      Gymnázium Sobrance

3, miesto     Gymnázium Pavla Horova Michalovce

Všetkým žiakom i pedagógom, ktorí s podieľali na príprave srdečne ďakujeme a víťazom blahoželáme.

RNDr. Mariana Šariková, koordinátorka súťaže