Nový podcast – 22. časť – Centrum popularizácie fyziky

Nový podcast – 22. časť – Centrum popularizácie fyziky

Rozhovory so žiakmi, základných škôl, ktoré sa zúčastnili aktivít na našom Centre popularizácie fyziky.