READYCON

READYCON

Dňa 21. novembra 2023 sa naši študenti zúčastnili 3. ročníka celoštátneho online vysielania o kľúčových trendoch a inováciách vo vybraných odboroch s názvom READYCON Slovensko 2023.

READYCON poskytuje študentom prehľad o aktuálnych trendoch vo vybraných odboroch, vďaka čomu môžu robiť informovanejšie rozhodnutia pri výbere budúcej kariéry.

Študenti počas vysielania získali pracovný list a vzdelávaciu e-knihu zameranú na kľúčové trendy v ich odbore a užitočné mimoškolské aktivity. V praxi sa jedná o osem paralelne prebiehajúcich odborných relácií. Relácie sú obsahovo zamerané na aktuálne trendy v nasledujúcich odborných oblastiach:

● Trendy v elektrotechnike

● Trendy v strojárstve

● Trendy v stavebníctve

● Trendy v informačných technológiách

● Trendy v médiách, marketingu a manažmente

● Trendy v obchode a službách

● Trendy v zdravotníctve

● Trendy vo financiách

 

 

Veríme, že aj táto aktivita pomohla našim študentom v príprave na budúci svet práce a podporila prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícií.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa