Študuj v kraji

Študuj v kraji

Dňa 23. novembra 2023 sa študenti nášho gymnázia zúčastnili na veľtrhu vysokých škôl pre stredoškolákov Košického kraja. Na veľtrhu sa prezentovali vysoké školy Košického samosprávneho kraja – Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach , Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave a Prešovská univerzita v Prešove. Veríme, že aj touto aktivitou sme pomohli našim študentom pri správnom výbere vysokej školy.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa