Spomienkové dopoludnie v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického

Spomienkové dopoludnie v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického

Dnešné dopoludnie v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického spojené s poéziou a spomienkami na Gorazda Zvonického umocnil svojou prítomnosťou Michala Kaňa, bývalý žiak Gorazda Zvonického. Prostredníctvom poézie a spomienok si tak pripomíname výnimočné osobnosti nášho regiónu.

 

Michal Kaňa sa narodil v Selenči, v slovenskej obci v Srbsku, v provincii Vojvodina. V roku 1961 vznikol v Ríme Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Študovali tam slovenskí chlapci, žijúci mimo Československa, a  v  roku 1969 doň nastúpil aj M. Kaňa. V tom čase tam žil a pôsobil aj Gorazd Zvonický. Nielenže bol ich pedagógom, ale nahrádzal im aj otca. Všetci jeho študenti ho mali vo veľkej úcte. Po ukončení štúdií M. Kaňa vyučoval v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda. Ako juhoslovanský občan mal možnosť cestovať bez obmedzení do Československa a stal sa spojkou pri prenášaní informácií medzi Rímom a slovenskými saleziánmi a tiež prevážal náboženskú literatúru, ktorá bola v tom čase v  Československu zakázaná. Tajnú prácu pre cirkev robil do roku 1983, kedy odišiel z rehole a cirkvi a oženil sa. V roku 2012 odišiel Michal Kaňa do zaslúženého dôchodku. S Michalovcami ho spája úprimný vzťah s Gorazdom Zvonickým. V  roku 2013, pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín Gorazda Zvonického, sa Michal Kaňa spojil s obyvateľmi Močarian so žiadosťou o založenie slávnosti Večer Gorazda Zvonického, čím sa  stal zakladajúcim členom. Aj napriek tomu, že  M.  Kaňa žije vo Viedni, nevynechal ani jeden rok, aby sa so svojimi spolužiakmi a zároveň žiakmi Gorazda Zvonického nezúčastnili slávnosti. V  tomto roku sa podujatie konalo už po desiatykrát.