Spoznávame históriu našich predkov

Spoznávame históriu našich predkov

„Čo okrem vyčerpávajúcej práce prinášal život Slovákom v Amerike?

Noví prisťahovalci si vytvorili etnické komunity, ktoré im uľahčovali zoznamovanie sa s cudzím prostredím, kultúrou a jazykom. Tieto etnické enklávy vytvárali akúsi nárazníkovú zónu medzi starým a novým svetom. Najväčšie slovenské a rusínske komunity sa nachádzali v Pittsburghu a v Clevelande.

Slováci, podobne ako pred nimi Íri, žili v chudobných štvrtiach, kde boli jednoduché drevené domy natlačené jeden vedľa druhého, aby sa do nich zmestilo čo najviac ľudí.“

Aj o tom bola beseda s Gabrielou Bereghazyovou a Zuzanou Palovic, ktorá nás všetkých obohatila o nové poznatky súvisiace s vysťahovalectvom.

Dnešného podujatia sa v ZUŠ v Michalovciach s obrovským záujmom zúčastnili žiaci stredných škôl a univerzitní študenti tretieho veku. Niektorí z nich dokonca zdieľali príbehy svojich predkov, ktorí cestovali do zahraničia počas éry Veľkej Migrácie.