Úspechy v celoslovenskom kole Ruského slova

Úspechy v celoslovenskom kole Ruského slova

Dňa 9. februára 2024 sa konal v Košiciach 18. ročník celoslovenského kola súťaže Ruské slovo s tematikou „Svet profesií“.

Naši žiaci boli mimoriadne úspešní a vybojovali si tieto umiestnenia:

Poézia

2.miesto: Karolína Hreňová, 3.F

Próza

1.miesto: Alexandra Pavlovová, 1. D

Próza-RP: 1. miesto Sofia Bosáková, 1.D

Spev – sólo

1. miesto: Noemi Knežová, 3.B

1. miesto Žofia Žofčáková, 2.F

Skupinový spev:

1. miesto: Hana Hakošová (3.F ), Timea Mihalčová, Žofia Žofčáková (2.F)

Kategória učitelia a rodičia:

1. miesto Anna Nemcová

Blahoželáme k úspechu.

Ľuboslava Žolnová