Preventívne a podporné aktivity

Preventívne a podporné aktivity

Dňa 12.3.2024 sme počas písomných maturitných skúšok pripravili pre žiakov 3. ročníka pestrý program. V rámci kariérneho poradenstva sa žiaci mohli dozvedieť nielen to, ako si správne vybrať vysokú školu, ale aj akým chybám sa majú vyvarovať pri vypĺňaní prihlášok. V spolupráci s CPP a školskou psychologičkou žiaci absolvovali aj workshopy zamerané na problematiku Obchodovania s ľuďmi a Tolerantného súžitia. Pevne veríme, že tieto aktivity žiakov zaujali a pomohli im v ďalšom smerovaní.

Ani v rámci podpory duševného zdravia sme v tento deň opäť nezaháľali a pre žiakov 2. ročníka sme v spolupráci so Združením pre duševné zdravie INTEGRA, o. z. pripravili preventívno-zážitkový program. Počas neho žiaci získali viac informácií o psychických chorobách ako aj ťažkostiach pacientov s duševnými problémami. Mohli popremýšľať o tom, čo ich robí šťastnými či ako by postupovali, ak by sa dostali do krízy. Počas stretnutia s „osobnými expertmi“ si taktiež mohli uvedomiť, aké krehké je duševné zdravie a aké dôležité je sa o neho starať. Veríme, že sa im takáto forma zdieľania skúseností páčila a tešíme sa na ďalšie aktivity.

Váš podporný tím 🙂