Od fyziky k programovaniu – Zaujímavé experimenty a LED diódy v Arduine

Od fyziky k programovaniu – Zaujímavé experimenty a LED diódy v Arduine

Vedecká show je skvelý spôsob, ako vzdelávať a zaujať  mladých ľudí. Počas takejto show majú účastníci možnosť zažiť vedu interaktívnym a prístupným spôsobom.

Jednotlivé experimenty z fyziky sú  pre žiakov fascinujúce a prekvapujúce. Môžu ilustrovať fyzikálne zásady takou metódou, ktorá je zároveň vzdelávacia a zábavná. Veľký obdiv mala  demonštrácia zákona zachovania energie cez experiment s guľami, alebo zásady pohybu pomocou experimentov s autami na rampách.

Programovanie LED diód v Arduine je ďalší zaujímavý aspekt našej vedeckej show. Arduino je populárnou platformou na prototypovanie a učenie sa programovania. Programovanie LED diód umožňuje vytvoriť rôzne svetelné efekty, interaktívne projekty alebo dokonca jednoduchú svetelnú hru, ktorá zaujme a inšpiruje.

Vedecká show v Centre popularizácie fyziky pri GPH  skombinovala tieto dva prvky a vytvorili sme také predstavenie, ktoré bolo nielen  vzdelávacie, ale zároveň aj zaujímavé.  Žiaci zo ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach mali možnosť na našej akcii nielen pozorovať experimenty, ale aj aktívne sa na nich podieľať.

Atmosféru a záujem  mladých ľudí môžete vidieť aj na foto záberoch zo Science Show 18.4.2024