Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Prevencia kriminality a sociálno-patologických javov v školskom prostredí

V súlade so závermi multidisciplinárneho stretnutia zo dňa 19.12.2023 na tému šikany a duševného zdravia detí na území mesta Košice a Košického kraja, organizovaného zo strany zástupcu Úradu komisára pre deti v Košiciach JUDr. Ing. Otta Brixiho, ako aj v záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí, ktoré koncom roka 2023 zasiahli Parchovany a ďalšie mestá, zverejňujeme  brožúry odboru prevencie kriminality MV SR (na témy „Šikana a kyberšikana“, „Nenávistné prejavy“ a „Radikalizácia a násilný extrémizmus”)  pre  učiteľov, odborných zamestnancov škôl, ale aj pre rodičov žiakov a študentov.

Kyberšikana

Radikalizácia a násilný extrémizmus

 Nenávistné prejavy ONLINE

Na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 55/2023  na zabezpečenie plnenia úloh v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov (t.j. miesta s vyšším výskytom ľudí) na školách týmto zverejňujeme kontaktné údaje príslušného Obvodného oddelenia Policajného zboru Michalovce: tel. 0961 72 3755, e-mail: oomi.michalovce@minv.sk.

Kontaktnou osobou pre našu školu je pridelený príslušník OPP OR PZ v Michalovciach: pprap.Bc. Emil Clebák, t. č. 0917347481.

Tieto kontaktné údaje majú slúžiť na oznámenie akýchkoľvek informácií alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich rôznemu protiprávnemu konaniu týkajúceho sa ochrany mäkkých cieľov v škole.

V prípade potreby kontaktujte uvedeného príslušníka OPP OR PZ Michalovce telefonicky, resp. mailom (v prípade mailovej komunikácie kópiu mailu prepošlite aj na: chranimedetikrpzke@minv.sk)

POZN.: O mäkkých cieľoch sa môžete dozvedieť viac napr. tu: https://civilnaochrana.org/?p=5438

Aktualizované: 12.4.2024