Otvor myseľ Fest

Otvor myseľ Fest

Dňa 10. mája 2024 sa v rámci Župných dní KSK v priestoroch Gymnázia Pavla Horova konal  Festival duševného zdravia – Otvor myseľ Fest.

Žiaci stredných škôl mali možnosť absolvovať pestrý program zložený z workshopov na rôzne psychologické témy, nácvik správneho dýchania, jógové cvičenia pri dlhom sedení a iné skvelé aktivity, ktoré zabezpečovali neziskové organizácie ako Integra, Káčko, CPP Michalovce.

 

Mgr. Erika Dudášová