Veda naživo: Interaktívna Science Show na GPH v Michalovciach

Veda naživo: Interaktívna Science Show na GPH v Michalovciach

Dňa 7. júna 2024 sa v Centre popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach uskutočnila, napriek upršanému počasiu,  fascinujúca Science Show, ktorá nadchla mladých vedcov zo Základnej školy Pavla Horova. Žiaci 6.A triedy mali príležitosť zažiť vedu na vlastnej koži a ponoriť sa do sveta fyziky, chémie a informatiky prostredníctvom interaktívnych pokusov a prezentácií.

V rámci chemických pokusov mali žiaci možnosť vidieť, ako sa rôzne látky správajú v rôznych podmienkach. Experimenty, ktoré zahŕňali farebné reakcie, bublajúce kvapaliny a zaujímavé zmeny skupenstva, ukázali, aké fascinujúce a plné prekvapení môže byť skúmanie chemických procesov.

V sekcii informatiky pracovali žiaci s microbitmi, malými programovateľnými zariadeniami, ktoré sú ideálne na výučbu základov programovania a elektroniky. Žiaci sa naučili, ako naprogramovať microbit na vykonávanie jednoduchých úloh, ako je rozsvietenie LED pásikov, čo im poskytlo základné zručnosti pre budúce technologické výzvy.

Vo fyzike boli pre žiakov pripravené rôzne pokusy, ktoré demonštrovali základné fyzikálne princípy. Medzi najzaujímavejšie patrili:

  • Newtonov kruh: Žiaci pozorovali miešanie farieb pomocou otáčajúceho sa disku, čím si mohli overiť princípy optiky a farieb.
  • Pokusy s podtlakom: Experimenty ukázali, ako podtlak dokáže ovplyvniť rôzne objekty a ako funguje v každodennom živote.
  • Magnetické pole: Praktické ukážky umožnili žiakom vidieť neviditeľné sily magnetického poľa a jeho účinky na kovové predmety.
  • Magdeburské pologule: Tento klasický pokus demonštroval silu atmosférického tlaku, keď sa dve polgule spojili a nebolo možné ich oddeliť bez použitia vonkajšej sily.
  • Gyroskopický efekt: Pomocou gyroskopov žiaci pochopili, ako rotácia môže ovplyvniť stabilitu a pohyb objektov.
  • Elektrostatické kyvadlo: Tento pokus ilustroval, ako elektrostatické sily môžu ovplyvniť pohyb jednoduchého kyvadla.
  • Elektromagnetický vláčik: Žiaci boli uchvátení tým, ako elektromagnetizmus dokáže poháňať malý model vlaku po koľajniciach.

Okrem týchto pokusov sa žiaci zoznámili aj s ďalšími fyzikálnymi javmi a princípmi, ktoré im boli vysvetlené interaktívnou a zábavnou formou.

Science Show v Centre popularizácie fyziky pri GPH Michalovce bola pre žiakov 6.A zo ZŠ Pavla Horova nielen vzdelávacím, ale aj inšpiratívnym zážitkom. Takéto podujatia nielenže obohacujú vedomosti študentov, ale aj podnecujú ich záujem o vedu a techniku, čo je neoceniteľné pre ich budúce štúdium a kariéru. Organizačný tím podujatia si zaslúži veľké poďakovanie za ich úsilie a nadšenie, s akým pripravili toto nezabudnuteľné podujatie.

Science Show sa uskutočnila v rámci projektu Open Science Lab, ktorý je spolufinancovaný nadáciou Pontis a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou.

4o