Dofáci na dobrodružnej výprave

V dňoch 16.-18.6. 2021 sa v rámci projektu DofE uskutočnili dve dobrodružné expedície.

Účastníkom striebornej expedície bol Ján Uchaľ.

Účastníkmi bronzovej expedície boli Matej Miša, Daniela Bežovská, Diana Bežovská, Jana Mária Žeňuchová, Matúš Tomovčík, Nina Kalaninová, Tímea Sotáková a Lea Eľková.

Obe expedície mali spoločný začiatok v obci Kyjov, z ktorej sa účastníci presunuli na najvysší vrch pohoria Čergov – 1157 m. n. m. vysoký Minčol. Expedícia pokračovala hrebeňom Čergova do sedla Priehyby, kde žiaci odbočili na cestu vedúcu do obce Majdan. Z nej sa znova vydali do hôr, kde cez sedlo Trepeš prišli do obce Červená voda. Z nej pokračovala expedícia do Sabinova, kde na vrchu Švabľovka bol posledný nocľah. Všetci účastníci expedície splnili kritériá na udelenie certifikátu príslušnej úrovne. Poďakovanie patrí našim kolegom  Ivete Valiskovej, ktorá sa zúčastnila expedície ako školiteľka a cennými radami pomáhala účastníkom pri zdolávaní úskalí počínajúc psychickou podporou a končiac vyberaním kliešťov. Poďakovanie taktiež patrí Samuelovi Brnčalovi, absolventovi GPH, ktorý sa expedície zúčastnil ako dobrovoľník a bol výraznou posilou pri realizácii tejto expedície. Veľká vďaka patrí aj hodnotiteľovi expedície, Lucián Gonda za vzácnu a neutíchajúcu ochotu byť nápomocný pri akejkoľvek akcii, nadhľad, ľahkosť a veľké ❤️. Ďakujeme všetkým našim Dofákom. 👏

Milí gymnazisti, ak máte záujem otestovať si svoje psychické a fyzické sily, pomôcť v dobrej veci na báze dobrovoľníctva, posunúť sa dopredu v nejakej vzdelávacej činnosti a na záver absolvovať nezabudnuteľnú expedíciu s nocľahom v prírode a dvojdňovým pochodom v dennej miere minimálne 6 hodín, prihláste sa u vedúcich projektu – Dagmar Herbecovej, alebo u Tomáša Palovčáka.