Spustená nová stránka školy od 1. 9. 2017

Spustená nová stránka školy od 1. 9. 2017

Naša škola spustila do prevádzky novú webovú stránku od 1. 9. 2017.

Stará stránka zatiaľ ešte funguje na adrese: http://old.gphmi.sk. Ak sa vám na nej nebudú zobrazovať správne niektoré odkazy, stačí len prepísať www.gphmi.sk na old.gphmi.sk.

Starý web sme prestali aktualizovať 27. 7. 2017. 

V histórii našej školy sme už po tretí krát prerobili našu stránku školy. Predchádzajúce verzie stránky sú tiež funkčné, aj keď niektoré odkazy na nich nepôjdu.

1. verzia stránky bola aktualizovaná do 1.7.2008 a je na server.gphmi.sk

2. verzia stránky bola aktualizovaná do 27. 7. 2017 a je na old.gphmi.sk

3. verzia stránky je aktuálna od 1. 9. 2017 a je na: www.gphmi.sk

Veríme, že nová stránka bude pre vás prehľadnejšia a atraktívnejšia.