Prírodovedný päťboj 2017

Prírodovedný päťboj 2017

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach pripravuje štrnásty ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj, pre žiakov tretieho ročníka. Súťaž sa uskutoční v stredu 8.11.2017 po tretej vyučovacej hodine.

Víťazné družstvo následne postúpi do regionálneho kola súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov.

Cieľom súťaže je popularizovať prírodovedné predmety a motivovať prírodovedne nadaných žiakov.