Olympiáda ľudských práv XX. ročník

Olympiáda ľudských práv XX. ročník

Vo štvrtok 7. 12. 2017 zorganizovala predmetová komisia spoločenskovedných predmetov už tradičnú vedomostno – postojovú súťaž s názvom Olympiáda ľudských práv. Tohto roku sa koná jej jubilejný XX. ročník, ktorého nosnou témou je problematika Aténskej demokracie. Účastníkmi boli žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí po napísaní vedomostného testu pokračovali obhajobou vybranej tézy, kde formou logickej argumentácie a výmeny postojov a názorov presvedčili porotu zloženú z vyučujúcich OBN a DEJ o svojej erudovanosti a schopnosti reprezentovať našu školu v krajskom kole.

Výsledky:

  1. 1. Alžbeta Záhorská III.E
  2. Peter Vaľo II. C
  3. Branislav Mesároš II.C

Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 8. 2. 2017