Generálna skúška E-MATURITY 2018

Generálna skúška E-MATURITY 2018

 Generálna skúška E-MATURITY 2018

Termín: 6. a 7. február 2018

Cieľ:
– absolvovať všetky procesy spojené s „ostrým“ testovaním E-MATURITA
– preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test

Žiaci, ktorí majú záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY.