Národné porovnávacie skúšky na GPH

Národné porovnávacie skúšky na GPH

Národné porovnávacie skúšky na našej škole

NPS nahrádzajú alebo dopĺňajú skúšky na desiatky fakúlt vysokých škôl. Prebiehajú formou písomného testu v šiestich termínoch v roku v ČR a na Slovensku.

Uchádzač sa musí prihlásiť na skúšku sám, cez internet na stránkach  www.scio.sk alebo www.scio.cz

Výsledok jednej skúšky sa dá uplatniť na všetky fakulty, ktoré na daný predmet prihliadajú. SCIO potom väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok. Žiak sa môže prihlásiť aj na viac termínov. Na našej škole je prvý termín testovania 2. 2. 2018.

Ako postupovať sa dozviete na stránke >>>>