Cena Čin roka pre pána Smreka

Cena Čin roka pre pána Smreka

Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo odovzdávanie titulov Čin roka 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Michalovciach.

Cenou Čin roka za pedagogiku bol ocenený aj náš kolega RNDr. Jozef Smrek, ktorý svojou usilovnosťou, vytrvalosťou, zanietením a prístupom k životu a k študentom dokázal, že učiteľské povolanie má obrovský význam, lebo zanecháva stopy v srdciach iných a ovplyvňuje ich životy a postoje.

Blahoželáme!