Prírodovedný päťboj 2018

Prírodovedný päťboj 2018

Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach pripravuje pätnásty ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj, pre žiakov tretieho ročníka. Súťaž sa uskutoční v piatok 29. 10. 2018 po tretej vyučovacej hodine.

Víťazné družstvo následne postúpi do regionálneho kola súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov.

Cieľom súťaže je popularizovať prírodovedné predmety a motivovať prírodovedne nadaných žiakov.

RNDr. Marianna Šariková