OCENENIE VÝNIMOČNÝCH ŠTUDENTOV KSK

OCENENIE VÝNIMOČNÝCH ŠTUDENTOV KSK

Pri príležitosti Dňa študentstva ocenil dňa 29.11.2018 predseda KSK Rastislav Trnka výnimočných študentov, ktorí úspešne reprezentujú náš Košický kraj na rôznych školských a mimoškolských aktivitách, športových súťažiach alebo sa aktívne zapájajú do rôznych kultúrnych činností.

Medzi 35 ocenenými v rámci kraja bola aj naša Sarah Annnamária Kuipers. (III.G) Sarah Annamaria KUPIERS svojimi neúnavnými aktivitami na poli prestížnych medzinárodných podujatí, modelových zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, „MODEL UNITED NATIONS“ v Žiline, v Bratislave a naposledy v poľskej Toruni, inšpirovala svojich rovesníkov k hlbokému záujmu o problematiku diplomacie, ľudských práv a aktuálnych medzinárodnopolitických otázok. Významnou zásluhou žiačky je i to, že motivovala samotných učiteľov spoločenskovedných predmetov k tomu, aby hľadali nové, netradičné, aktivizujúce prístupy vo vyučovaní.

Vďaka Sarah vznikla na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach samostatná žiacka iniciatíva smerujúca k uskutočňovaniu modelových zasadnutí VZ OSN „MODEL UN“ s trvalým výhľadom a dlhodobou perspektívou za účasti stredných škôl z celého regiónu a postupne azda aj s medzinárodnou účasťou. Bezo zmienky nemôže ostať ani jej výrazný motivátorský talent v oblasti dobrovoľníckych podujatí pre pomoc onkologickým pacientom, aj účasť v tvorivých dielňach Zariadenia podporného bývania Integra i v rôznych zbierkach ako Deň narcisov, Modrá nezábudka, Biela pastelka, ktoré samostatne uskutočňujú žiaci Gymnázia Pavla Horova ako svoju vlastnú aktivitu.

V neposlednom rade stála pri zrode partnerstva s dobrovoľníckym centrom Krajší deň v michalovskej nemocnici Svet zdravia.