Správa z Prírodovedného päťboja 2018

Správa z Prírodovedného päťboja 2018

Dňa 29.10.2018 sa na Gymnáziu P. Horova uskutočnil 15. ročník súťaže Prírodovedný päťboj. Súťažili päťčlenné družstvá žiakov tretieho ročníka v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.

Úlohy do 15. ročníka Prírodovedného päťboja vybrali:

RNDr. Marcel Bruňák (chémia, fyzika), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), Mgr. Marta Guľová ( matematika), Ing. Martin Nedelský (informatika).

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani RNDr. Renáta Gaľovej, zástupkyne pre prírodovedné predmety, koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov a prostredníctvom sponzorov.

Súťaž bola pomerne vyrovnaná. Študenti jednotlivých tried preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky pri riešení prírodovedných úloh a zároveň dokázali svoje závery obhájiť pred porotou.

Z jednotlivých tried tretieho ročníka sa zapojili títo žiaci:

Polák 3.C Bajči 3.B
Murga 3.C Levicky 3.B
Pirč 3.C Valkovičová 3.B
Mečiarová 3.C Adamová 3.B
Čigaš 3.C Štugrerová 3.B
Pirová 3.F Hoptajová 3.D
Minarčínová 3.F Olejuková 3.D
Kovačiková 3.F Hrubjaková 3.D
Szantová 3.F Čižmariková 3.D
Dančejová 3.F Bodnárová 3.D
Kravec 3.A Pčolárová 3.E
Romanyszyn 3.A Bereznarik 3.E
Ondo 3.A Marošiová 3.E
Ihnát 3.A Smoľáková 3.E
Pakán 3.A Čobanov 3.E

Výsledné poradie družstiev:

  1. miesto – III.C
  2. miesto – III.D
  3. miesto – III.A
  4. miesto – III.F
  5. miesto – III.E
  6. miesto – III.B

 

Texty a riešenia úloh:

MATEMATIKA

FYZIKA 1         FYZIKA 2

CHÉMIA 1       CHÉMIA 2

BIOLÓGIA

INFORMATIKA