Správa z Gymnaziálneho päťboja prírodovedcov 2018

Správa z Gymnaziálneho päťboja prírodovedcov 2018

Dňa 4. 12. 2018 sa uskutočnil na GPH 13. ročník regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov. Pozvanie do súťaže prijalo päť gymnázií Zemplínskeho regiónu (G. Snina, G. Trebišov, G. Sečovce, G. Sobrance, a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova Michalovce).

Úlohy do 13. ročníka súťaže vybrali: Mgr. M. Guľová (matematika), RNDr. M. Bruňák (chémia, fyzika), RNDr. Blanka Jurištová (biológia), Ing. M. Nedelský (informatika). Porota pracovala v zložení: Mgr. Štefan Gonos(predseda poroty – gymnázium Sečovce), Ing. M. Nedelský (informatika), RNDr. MáriaDományová (matematika), RNDr. Marcel Bruňák (chémia, fyzika), RNDr. Blanka Jurištová (biológia). Koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani riaditeľky Mgr. Kataríny Olšavovej RNDr. Renáty Gaľovej, zástupkyne riaditeľa GPH pre prírodovedné predmety.

Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov p. Drosca.

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou.

RNDr. M. Šariková

ZADANIA ÚLOH

FOTODOKUMENTÁCIA

VÝSLEDNÉ PORADIE:

1.miesto GPH Michalovce
2.miesto Gymnázium Trebišov
3.miestoGymnázium Snina

 

REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVÁ JEDNOTLIVÝCH GYMNÁZIÍ:

Gymnázium Sečovce: Patakyová, Remenická, Ferko, Kučma, Kleinová
Gymnázium Trebišov: Čalfová, Lejba, Poľák, Rendešová, Tóthová
Gymnázium Sobrance: Ontolčík, Vaľková, Bilohlávek, Vrančíková, Habušta
Gymnázium Snina:Cenknerová, Kováčová, Fencáková, Leško,Ščuroková
GPH Michalovce: Pirč, Murga, Polák, Mečiarová, Čigáš