Pomôžte nám 2% z dane

Pomôžte nám 2% z dane

Vážení rodičia, priatelia, priaznivci GPH.

Oznamujeme všetkým platiteľom dane z príjmu – fyzickým osobám a právnickým osobám, že aj v tomto roku je naša škola (Rodičovské združenie pri Gymnáziu Pavla Horova) zaregistrovaná ako prijímateľ dvoch percent dane z príjmu.

Na základe tejto skutočnosti, prosíme všetkých rodičov našich žiakov a ostatných sympatizantov GPH, aby 2 % dane z príjmu za rok 2018 venovali našej škole. Takto získané finančné prostriedky škola využije na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Tlačivá budú k dispozícii na webovej stránke školy a sekretariáte.

Gymnázium Pavla Horova všetkým, ktorí sa rozhodnú venovať 2 % zaplatenej dane z príjmu za rok 2018 našej škole vopred ďakuje.

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: https://www.gphmi.sk/o-skole/2-percenta/