Účasť na CK Strojárskej olympiády 2019

Účasť na CK Strojárskej olympiády 2019

Náš študent Adrián Štafura (III.C) sa vo štvrtok 21.02. 2019 sa na Strojníckej fakulte STU v Bratislave celoslovenského kola  XII. ročníka Strojárskej olympiády. Strojárska olympiáda je celoslovenský projekt podporovaný poprednými spoločnosťami nielen z oblasti strojárskeho priemyslu – VW Slovakia, Trnavská automobilka PSA, Konštrukta Industry, Sova Digital a ďalšími.

Autori najlepších prác boli pozvaní do celoštátneho finále súťaže. Našu školu úspešne reprezentoval študent Adrián Štafura so svojou prácou s názvom Automaticko-pneumatický mechanizmus. Výsledky svojho niekoľko mesačného snaženia a konštruovania predniesol a predviedol celú zostavu pred štvorčlennou komisiou. Súťaž prebiehala v piatich kategóriách, v kategórii Výrobné procesy v tvrdej konkurencii žiakov z odborných škôl si ako jediný žiak gymnázia v hodnotení vypočul veľké uznanie za odvedenú prácu. Účasť v tejto súťaži a jej podobných súťažiach dáva z veľkej časti odpoveď na otázku, ktorým smerom sa profilovať v ďalšom vzdelávaní.