Výsledky 41. ročníka SOČ na našej škole

Výsledky 41. ročníka SOČ na našej škole

Zapojenosť a umiestnenia žiakov v 41 ročníku SOČ v šk. roku 2018/19

Zapojilo sa 6 prác a 7 riešiteľov

 

Riešiteľ Názov práce Zaradenie v súť. Odbore Pripravoval Umiestnenie
Dominika Fejková III. C Problematika využitia slnečnej energie v praxi 02 Mat, Fyz RNDr. J. Smrek úsp. rieš. KK 3. miesto
Martina Pohlodková III. C Ľudské videnie, oko 02 Mat, Fyz RNDr. J. Smrek úsp. rieš. KK
Katarína Jevčáková IV. C Antioxidačné vlastnosti zeleného čaju in vitro na kvasinke pivnej 03 Che RNDr. A. Ivanová Priamy postup z reg. kola a úsp. rieš. KK
Kristína Olejníková III. D V stáde 04 Bio RNDr. B. Jurištová Priamy postup z reg. kola a úsp. rieš. KK
Lukáš Bátora, Adrián Bindas

 III. A

Šifrovanie s využitím eliptických kriviek 11 Informatika RNDr. Z. Tomková 1.    miesto KK

4. miesto CK

Igor Konárik II. F Rok 1968 13 História, politológia, právne vedy PhDr. M. Košičan PhD.

Mgr. A. Michalka

úsp. riešiteľ KK

Spracoval metodik: PhDr. Michal Košičan, PhD.

(Reg. kolo 25.3.2019 Spiš Nová Ves; KK 5.4.2019 SPŠ Dopravná Košice; CK 23-26.4.2019 SOŠ Automobilová Košice)