Začali sme projekt Úsmev pre seniorov

Začali sme projekt Úsmev pre seniorov

Tento projekt je podporený z Nadácie SPP. Jeho cieľom je vychovávať mladých ľudí, aby si uvedomovali, čo je bohatstvom ľudského života, aby si vážili vedomosti, prítomnosť a náklonnosť starých ľudí. Aby pochopili krehkosť ľudského života a jeho vzácnosť. Cieľom je vybudovať trvalejší vzťah medzi starkými v domoch seniorov a žiakmi školy, ktorí budú prinášať do domovov radosť a energiu mladosti. Súčasne starkí im budú vracať záujem cez rozhovory a spomienky na minulosť a tak im budú približovať staré zvyky a tradície z dávno zabudnutých čias v našom meste