Virtuálna rozlúčka s našimi maturantmi 2020

Virtuálna rozlúčka s našimi maturantmi 2020

Milé maturantky a milí maturanti!

Dnes nastal deň, ktorý sme si všetci predstavovali úplne inak… Žiaľ, nie je v mojich silách otvoriť bránu našej školy, no dovoľte nám rozlúčiť sa s Vami aspoň takto virtuálne. Lúčime sa s maturitným ročníkom 2020, chýbajú nám Vaše úsmevy, slzy, úprimné objatia… Je mojím veľkým želaním, aby ste všetky zážitky, vedomosti a skúsenosti, získané na našej alma mater, zúročili v ďalšom živote, pretože komplexné vzdelanie je pre správne utváranie charakteru a osobnosti veľmi dôležité. Pamätajte: „Non scholae, sed vitae discimus.“  Nie pre školu, ale pre život sa učíme.

Dovoľte mi, aby som Vám v mene vedenia školy i v mene všetkých členov pedagogického zboru poďakovala za každodenný zodpovedný prístup k školským povinnostiam, reprezentáciu školy, mesta aj regiónu, za rešpektovanie noriem slušného správania, zmysel pre priateľstvo a aktívnu mimoškolskú činnosť.

Želám Vám, aby ste z brány Gymnázia Pavla Horova vykročili správnou nohou, v ruke nadšene stískajúc maturitné vysvedčenie. Nech sa naplnia Vaše sny o hľadaní životného poslania, nech Vás vždy obklopujú praví priatelia a nech sme na Vás hrdí nielen my, Vaši učitelia,  ale i  Vaši najbližší.

Veľa šťastia 🙂

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

Videozostrih: RNDr. Mária Spišáková