Informácia o počte obsadených a voľných miest pre uchádzačov o štúdium v 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Informácia o počte obsadených a voľných miest pre uchádzačov o štúdium v 1. ročníku šk. roku 2020/2021

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našej škole.

  • Počet obsadených miest pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka 2020/2021: 150
  • Počet voľných miest: 0

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova  na návrh prijímacej komisie a po odporúčaní pedagogickou radou oznamuje,

že sa druhé kolo prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 neuskutoční.

  • Odvolania, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy