CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

CodeWeek 2020 – Európsky týždeň programovania

V rámci Týždňa programovania – CodeWeek 2020 naša škola a špeciálne predmetová komisia matematiky a informatiky  organizovala workshopy pre študentov. V dňoch 8. a 15. 10. to boli online workshopy Smart Home with micro:bit a dňa 27.10.2020 online workshop Creative coding. Oba tieto workshopy ponúkali študentom školy nové programovacie prostredia.

Na prvom workshope sa študenti naučili programovať dosku mikrokontrolera micro:bit. Naučili sa snímať hodnoty zo senzorov osvetlenia, hluky, teploty a pod. a pomocou dosky riadili osvetlenie, ventilátor, hodnoty fyzikálnych veličín vypisovali na displey. Študentov tento workshop veľmi zaujal a vyslovili spokojnosť, s jeho náplňou.

Na druhom workshope študenti programovali v online editore JavaScriptu a naučili sa pracovať s celkom pre nich neznámym jazykom. Prechádzali postupne od vypisovania reťazcov, čísel, hodnôt premenných, cez riadiace procedúry ku programovaniu udalostí na grafickej ploche a vykresľovali zaujímavé grafické objekty. Mnohí zo zúčastnených sa vyjadrili, že tento jazyk sa im zdá vhodnejší na vyučovanie ako Python, ktorý teraz používajú.

Celkovo sa workshopov zúčastnilo približne 30 žiakov. Workshopy mali výborný ohlas a študenti sa vyjadrili, že určite čakajú ich pokračovanie.

Workshopy boli zaradené do aktivít hnutia #meet and code. 

Sponzorom všetkých workshopov je nadácia Pontis.