Úspešní riešitelia súťaže Expert 2020/2021

Úspešní riešitelia súťaže Expert 2020/2021

Trinásty ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. mája 2021, má svojich expertov. V školskom roku 2020/2021 sa súťaže zúčastnilo 14 žiakov 1. a 2. ročníka v kategórii G12 a štyria žiaci 3. a 4. ročníka v kategórii G34.  Súťažiaci  si mohli zvoliť podľa vlastného záujmu dva z ponúkaných tematických okruhov.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1.- 100. mieste v celkovom poradí, získali diplom a oprávnenie používať čestný titul TOP EXPERT

  1. N. Riebesam, 1.A
  2. M. Nadzam, 3.A
  3. P. Biačko, 4.A

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka v niektorej téme, získali diplom a titul EXPERT

Titul Expert v anglickom jazyku získal žiak N. Riebesam, ktorý obsadil 30. miesto v kategórii „Do you speak English?“

Titul Expert na mozgolamy získal žiak P. Biačko, ktorý obsadil 17. miesto v kategórii „Mozgolamy“.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.