Týždeň ruského jazyka

Týždeň ruského jazyka

Počas Týždňa ruského jazyka 25.10. -29.10. pre školy Ruska a Európy si účastníci mohli vypočuť prednášky, zapojiť sa do kvízu, súťaže a esejí o Dostojevskom.
Andrej Riabokon 4.C získal diplom za 3.miesto v písaní esejí a žiaci 2.F triedy Matej Repka a Oliver Horváth – špeciálny diplom za tvorivosť a tvorbu booktrejleru.
Nechýbali ani knihy od Ruského Domu v Bratislave.
Link na booktrejler: