Deutches Sprachdiplom

Deutches Sprachdiplom

Dňa 24.11. 2021 sa uskutočnila v priestoroch nášho gymnázia medzinárodná jazyková skúška DSD2 (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM, úroveň B2/C1). Zúčastnilo sa na nej 8 žiakov: Anna Bamburáková, Paulína Bugriová, Ľubomíra Coričová, Laura Pribulová, Richard Stanko, Michal Tarbaj, Oto Ulbricht, Matúš Jakuboc. Písomná časť pozostávala z troch častí: posluch, čítanie s porozumením, písomná komunikácia. 17. 12. 2021 sa koná ústna časť skúšky. Všetci žiaci sa na tento certifikát dlho a poctivo pripravovali. Veríme, že s výsledkami budú spokojní.

Mgr. Ivana Biačková