Krúžky projektu Reserata pro Futuro

Krúžky projektu Reserata pro Futuro

Aktivity projektu GPH – Reserata pro Futuro pokračujú aktivitou krúžky.

P.č. Krúžok Zodpovedný učiteľ
1. Krúžok biologickej olympiády RNDr. A. Ivanová
2. Fyzikálny krúžok RNDr. Jozef Smrek
3. Matematika123 Mgr. Jana Kunčová
4. Pokusy vo fyzike PaedDr. Ľubomír Hajdanka
5. Práca s matematickým softvérom PaedDr. Ľubomír Hajdanka
6. Krúžok biológie človeka RNDr. Andrea Hajniková
7. Začíname s podnikaním Mgr. Tomáš Palovčák
8. Aktuálne otázky politického vývoja krajín 20.-21. storočia Mgr. Matej Starjak, PhD.
9. Matematika pre pokročilých Mgr. Lucián Gonda
10. Náročná matematika RNDr. Marianna Šariková
11. Chémia hravo Mgr. Erika Dudášová
12. Chémia v pokusoch RNDr. Beáta Semková
13. Pokročilé programovanie RNDr. M. Spišáková, PhD.

Prinášame z nich fotografie, špeciálne z krúžku Pokusy vo fyzike, ktorý vedie PaedDr. Ľ. Hajdanka a Krúžku biológie človeka pod gesciou RNDr. A. Hajnikovej.