Aktualizácia školského semaforu

Aktualizácia školského semaforu

Verzia 1.9 manuálu predstavuje prehľad opatrení od 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12. 1. 2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022.

Manuál je aktualizovaný k 4. 2. 2022 z dôvodu potreby spresnenia postupov ukončovania izolácie (vrátane návratu žiakov k fyzickej aktivite po izolácii) a karantény detí a žiakov a upresnenia výnimky z karantény pre účel návštevy školy, školského zariadenia a mimovyučovacích aktivít. Za účelom výnimky z karantény v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách môže rodič predkladať „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha č. 4a). Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

Aktualizovaný školský semafor TU

Aktualizované tlačivá 4.2.2022:

Potvrdenie bezpríznakovosť_žiak

Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie

Potvrdenie bezpríznakovosť _ návštevník

Oznámenie o výnimke z karantény