Deutsches Sprachdiplom

Deutsches Sprachdiplom

22. november 2022 – deň, keď si deväť žiakov zo 4.C a 4.B otestovalo svoje znalosti na písomnej časti Nemeckého jazykového diplomu na úrovni B2/C1.

Skúška DSD II prebieha na celom svete a pozostáva dnes z čítania a počúvania s porozumením a z písomnej komunikácie. Každý rok majú žiaci predpísané tri kľúčové témy, na ktoré sa pripravujú a v tomto školskom roku to sú: Ausbildung, Konsum a Tourismus in Deutschland.

Pri príprave žiakov na certifikát pomáha učiteľom nemčiny nemecká dobrovoľníčka z Berlína Marlene Wittzack, ktorú podporuje organizácia Kulturweit a odborná poradkyňa pre prípravu na DSD skúšky p. Kyra Grewe. Za ich pomoc a trpezlivosť im veľmi ďakujeme.

Mgr. Ľudmila Sušková