Staň sa dizajnérom seba – DASATO

Staň sa dizajnérom seba – DASATO

Študenti 1. a 3. ročníka sa v rámci Týždňa kariéry v dňoch 6. decembra 2022 a 7. decembra 2022 zúčastnili na workshopoch DASATO ACADEMY.

Dasato Academy je komplexný program neformálneho vzdelávania, ktorý ponúka stredoškolákom príležitosť na osobnostný aj pracovný rozvoj a možnosť na realizáciu ich nápadov.

 

Naši študenti si počas intenzívneho roka zažívajú osobný mentoring a coaching, ktorý im pomôže lepšie pochopiť samých seba a spoznať, čo chcú v budúcnosti robiť. Pravidelné workshopy im približujú soft-skills a zručnosti 21. storočia, diskusie ich inšpirujú a prinášajú nové uhly pohľadu. Ďakujeme koordinátorke Milade Oltman Ormezeyovej za cenné rady a možnosť vzájomnej spolupráce.

Mgr. Erika Dudášová, kariérová poradkyňa