Úspechy v krajskom kolo olympiády zo SJL

Úspechy v krajskom kolo olympiády zo SJL

Mesiac február je u nás v škole známy tým, že počas neho prebiehajú krajské kolá predmetových olympiád.

XV. ročník krajského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa konal 10. februára 2023 v Košiciach na Filozofickej fakulte. Aj tento ročník bol pre GPH úspešný zásluhou dvoch skvelých žiačok, Patrície Juhásovej (II.B ) a Kristíny Borošovej (IV.B ).

Srdečne blahoželáme Patrícii Juhásovej k získaniu 3. miesta v kategórii B a Kristíne Borošovej za 4. miesto v kategórii A v silnej konkurencii.

PaedDr. Alena Vasiľová