Digital Brains

Digital Brains

Dňa 14.6.2023 bude v našich priestoroch prebiehať súťaž Digital Brains v rámci projektu Stem with Fun, ktorý je podporený Nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis. Nadácia Pontis @Slovenskaelektrizačnáprenosovasustava