IT Lab Creativity 2

IT Lab Creativity 2

Úžasné prezentácie, skvelá atmosféra, výnimočné projekty a ešte výnimočnejší študenti. Týmito slovami by sa dalo zhrnúť  finále projektu LAB IT Creativity 2, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2023 v Košiciach.

Ide o výnimočný projekt synergie združenia Košice IT Valley, Krajského samosprávneho kraja a Technickej univerzity v Košiciach, ktorý prepája pedagógov a študentov gymnázií východného Slovenska s univerzitou a s mentormi IT firiem a otvára študentom nové možnosti.

V tomto ročníku sme participovali dvoma projektmi: Fitko do kapsy a Hra Codename Yellow. Projektom získavajú študenti okrem odborného rastu i softskills nevyhnutné pre fungovanie na dnešnom trhu práce – tímová práca, timemanažment, prezentačné zručnosti a iné výnimočné zručnosti.  Veľmi sa tešíme, že naši chlapci po minuloročnom úspechu opäť nesklamali a so svojou hrou Codename Yellow získali v silnej konkurencii všetkých zúčastnených škôl 2. miesto.

Foto: Gymnázium Pavla Horova a Košice IT Valley

Mali sme mali možnosť počuť 10 prezentácií študentov siedmych gymnázií v spolupráci s mentormi šiestich IT firiem. Porota ocenila 3 tímy s najlepšími projektmi.

1.miesto: Gymnázium P.J. Šafárika, Rožňava

Cieľom projektu Zdravé prostredie na našej škole bolo vytvoriť systém monitorujúci základné parametre ovzdušia vzdelávacieho prostredia v učebniach školy a tiež monitorovanie vlhkosti a teploty v kvetináčoch permakultúrnej záhrady.

  1. miesto: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce

Študenti vytvorili hru Codename Yellow, v ktorej hráč bojuje proti členom drogového kartelu v americkom Miami.

  1. miesto: Gymnázium Alejová, Košice

Projekt Energy is the future of the world dáva žiakom a učiteľom na školách možnosť interaktívne sa edukovať o obnoviteľných zdrojoch energie, zistiť priemernú uhlíkovú stopu, ktorú školy vyprodukujú a následne ponúka možnosti na riešenie tohto problému.

Srdečne blahoželáme obom našim tímom pod vedením RNDr. M.Spišákovej, Ing. Otílie Heveryovej, za koučingu pani riaditeľky a firmy FPT Slovakia.