Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

„Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave. Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu.“ (Nelson Mandela)

To, že cudzí jazyk nie je len predmet v škole, určite platilo počas oslavy jazykovej rôznorodosti pri príležitosti Európskeho dňa jazykov na našej škole. Naši žiaci mohli cudzí jazyk v podobe jazykových hádaniek, kvízov a hlavolamov „ochutnať“ počas veľkej prestávky na stanovištiach v priestoroch školy. Zástupcovia jednotlivých tried sa stretli pri jazykovo-vedomostnom kvíze „Riskuj“ a jazykových súťažiach. To všetko „okorenené“ pásmom umeleckého prednesu a piesní. Žiaci počas jazykového dopoludnia preukázali jazykové zručnosti, schopnosť improvizovať, aj ochotu riskovať. Víťazmi sa stali zástupcovia F tried. Na druhom mieste sa umiestnili C-čkári a na treťom B-čkári. Víťazmi sú ale všetci, ktorí pracujú na zdokonalení svojich jazykovo-komunikačných zručností. Brána jazykov je otvorená pre každého a začať sa učiť nový jazyk môžeme kedykoľvek. Niet pochýb, že sa to oplatí, lebo jazyk je to čo nás spája a rozširuje naše obzory.

 

Ing. Katarína Bušaničová, Mgr. Ľuboslava Žolnová, Mgr. Ivana Biačková, Mgr. Jordán Dorič