Novembrové športové úspechy

Novembrové športové úspechy

Dňa 15. novembra 2023 sa uskutočnilo Regionálne finále dlhodobých športových súťaží v nohejbale chlapcov, kde sme sa naši žiaci Adam Žulevič, Samuel Foriš, Tibor Veselý, Peter Bojčík umiestnili na 3.mieste.

 

Dňa 10. novembra 2023 sa uskutočnilo Regionálne finále dlhodobých športových súťaži v nohejbale dievčat, kde sme sa naše družstvo v zložení Ivana Paľová, Michaela Marcinová, Alexandra Slepáková a Monika Rimková, umiestnilo na 3. mieste.

 

 

Dňa 9. novembra 2023 sa uskutočnilo Krajské kolo v bedmintone chlapcov SŠ, kde sa naši chlapci Samuel Foriš a Tomáš Jeňo umiestnili na 5. mieste.

Dňa 7. novembra 2023 sa uskutočnilo Krajské kolo v bedmintone dievčat SŠ kde sme sa umiestnili na 7. mieste. Školu reprezentovali Alexandra Gombitová, Ivana Gombitová a Nina Jacečková.