Návšteva uznávaného vedca

Návšteva uznávaného vedca

Dňa 11. decembra 2023 k nám zavítal Prof. Ing. Eduard Babulák, PhD., uznávaný medzinárodný vedec, výskumník, konzultant, pedagóg, profesionálny inžinier a polyglot (ovláda 16 svetových jazykov), s viac ako tridsaťročnými skúsenosťami. Pôsobí ako predseda etického, odborného a konferenčného výboru IEEE vo Vancouveri. Jeho akademická a inžinierska práca bola medzinárodne uznávaná Inžinierskou radou vo Veľkej Británii, Európskou federáciou inžinierov a ocenená Ontario Society of Professional Engineers a APEG v Britskej Kolumbii v Kanade.

Našich študentov očaril svojou zanietenosťou pre techniku a informatiku, a to pohľadom do minulosti ale aj budúcnosti IT sféry a kybernetickej bezpečnosti. Formou zaujímavých úloh nastolil aj niektoré problémy, ktoré čakajú na vyriešenie, a tým ich inšpiroval k hlbšiemu a intenzívnejšiemu štúdiu technických vied. Ďakujeme za zaujímavé podnety a inšpiráciu pre našich študentov.