Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu

Oznámenie o vyhlásení volieb do školského parlamentu

Rada školy pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce v spolupráci s koordinátorkou školského parlamentu vyhlasuje voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce.

Voľby sa uskutočnia 26. marca 2024 (utorok)

Voliť môžu všetci žiaci školy tajným hlasovaním výberom minimálne jedného a maximálne 15 kandidátov, pričom v zmysle platného štatútu sa volí maximálne 15 členov ŠP.

 

 

 

 

Na priebeh volieb budú dohliadať:

Vladimíra Ficová, súčasný predseda ŠP

RNDr. Beáta Semková, podpredseda Rady školy

Mgr. Beáta Ryniková, koordinátorka ŠP

 

 

 

 

 

Zoznam kandidátov do volieb do Školského parlamentu pri Gymnáziu Pavla Horova v roku 2024:

Teodor Krajník I.A
Jakub Mika I.A
Mária Pavlovčíková I.A
Tamara Karaffová I.B
Karolína Koškovská I.C
Marína Mirdalová I.C
Sofia Bosáková I.D
Katarína Jacečková I.D
Dávid Grigeľ I.F
Matej Haluška I.F
Matej Ivaňák I.F
Vanessa Kudelásová I.F
Laura Popjaková I.F
Nina Jacečková II.B
Martina Gerberyová II.C
Matej Michal Marcin II.C
Richard Černega II.D
Veronika Krásenská II.D
Dávid Makovický II.D
Damién Soták II.D
Andrej Stuľák II.D
Matej Mika III.A
Richard Čornej III.B
Vladimíra Ficová III.B
Anna Kováčová III.B
Aurélia Šimková III.B

Výsledky volieb budú zverejnené 27. marca 2024 prostredníctvom Edupage, na webstránke školy, ako aj na nástenke ŠP v škole.

 

doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD.,  predsedníčka Rady školy pri Gymnáziu Pavla Horova

Mgr. Beáta Ryniková, koordinátorka školského parlamentu