Projektový manažment

Projektový manažment

Ako členská škola Košice IT Valley, sme sa dňa 19. marca 2024 mali možnosť zúčastniť  workshopu – Projektový manažment.

Na workshope sa zúčastnilo 21 študentov nášho gymnázia. Získali sme povedomie o projektovom riadení a znalosti potrebné k úspešnému plánovaniu a realizácii projektov. Spoločná diskusia a zdieľanie skúseností z praxe, ktoré predniesli skúsení manažéri zo spoločnosti IBM Slovensko Košice, nám otvorila priestor pre vzájomné obohatenie. Odchádzame s obrovským množstvom informácii a sme si istí, že nás to posunie ďalej do úspešnej sféry projektov v IT. Ďakujeme Košice IT Valley a IBM Slovakia Košice.

Ing. Otília Heveryová