Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku

Súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku

Školská súťaž v písaní esejí v anglickom jazyku

Dňa 20. februára 2020 sa uskutočnil 2. ročník  školskej súťaže v tvorivom písaní esejí.
Vo vymedzenom čase si študenti mohli zvoliť jednu zo škály deviatich tém, pričom pomôckou bol prekladový slovník z našej knižnice. V hodnotení prác popri jazykovej a lexikálnej zložke porota ocenila schopnosť argumentovať,  zdôvodniť názory a osobitosti štýlu.  Uverejňujeme výber ocenených prác  v online zborníku English Essay Competition.
Minulý ročník súťaže si môžete pozrieť: https://www.gphmi.sk/2019/06/sutaz-v-pisani-eseji-v-anglickom-jazyku/